REGULAMIN PARKINGU STRZEZONEGO PŁATNEGO AVOCA

 

1. Przed zaparkowaniem pojazdu osoba oddająca go na parking powinna zgłosić:

a) wszelkie uszkodzenia i braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,

b) dodatkowe wyposażenie np kołpaki, antena, wycieraczki.

2. Po wjezdzie na parking osoba kierująca otrzymuje od obsługi bilet parkingowy, na którym napisana jest godzina przyjazdu, nr. rejestracyjny pojazdu, miejsce docelowe podroży oraz zauważone bądź zgłoszone usterki lub ubytki.

3. Bilet parkingowy należy zachować do wglądu przy wyjezdzie, staniowi dowód zaparkowanego auta.

3a.Wrazie zgubienia lub utraty biletu parkingowego odbiór jest możliwy tylko za okazaniem ważnego dowodu rejesrtacyjnego

4. Wielkosć opłaty pakingowej określa cennik, który wywieszony jest w widocznym miejscu.

5. Opłata paringowa pobierana jest przy wyjezdzie z parkingu.

6. Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowaniea obowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty wdg. cennika.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przed dostaniem sie do wnętrza osob niepowolanych.

8. Parking nie odpowiada za rzezy pozostawione wewnątrz pojazdu gdy auto nie zostalo zamkniete.

9.Parking jest czynny 365 dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie samochodow odbywa sie całą dobę.

10. Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dzialalności siły wyższej.

11.Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu!!!